top of page

1 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja K. Geco prekybos įmonė, veikiančio adresu Birutės al. 60, Palanga, ir kurios įmonės kodas yra 152621575 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės http://www.vandenis.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje http://www.vandenis.lt/, naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.

3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko K. Geco prekybos įmonė.

4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

 • Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

 • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

 • Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

 • Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

 • Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;

 • Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);

 • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

 • Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

 • Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

 •  Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

 

6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-05-25.

Susipažinkite su svetainės vandenis.lt Privatumo ir slapukų politika. Kokiu tikslu renkami apie Jus duomenys, kur ir kiek ilgai jie saugomi, bei kam naudojami.

Slapuko pavadinimas

Funkcija

Galiojimo laikas

Rūšis

XSRF-TOKEN

hs

svSession

SSR-caching

_wixCIDX

_wix_browser_sess

consent-policy

smSession

TS*

bSession

fedops.logger.sessionId

wixLanguage

Naudojamas saugumo tikslais

Būtinieji

Būtinieji

Būtinieji

Būtinieji

Būtinieji

Būtinieji

Būtinieji

Būtinieji

Būtinieji

Būtinieji

Būtinieji

Funkciniai

Iki sesijos pabaigos

Iki sesijos pabaigos

2 metai

1 minutė

3 mėnesius

Iki sesijos pabaigos

12 mėnesių

Iki sesijos pabaigos

Iki sesijos pabaigos

30 minučių

12 mėnesių

12 mėnesių

Naudojama saugumo tikslais

Naudojamas vartotojo prisijungimo metu

Naudojama sistemai, iš kurios svetainė buvo perteikta, nurodyti

Naudojamas sistemos stebėjimui/derinimui

Naudojamas sistemos stebėjimui/derinimui

Naudojamas slapukų reklamjuostės parametrams

Naudojamas prisijungusiems svetainės nariams identifikuoti

Naudojamas saugumo ir kovos su sukčiavimu sumetimais

Naudojamas sistemos efektyvumui matuoti

Naudojamas stabilumui/efektyvumui matuoti

Naudojamas daugiakalbėse svetainėse, kad būtų išsaugotos vartotojo kalbos nuostatos

Funkciniai  slapukai leidžia svetainei įsiminti Jūsų pasirinkimus, nustatymus, nuo kurių priklauso, kaip ir ką matote svetainėje, pvz., kurią svetainės kalbinę versiją Jums rodyti ir pan. Jie taip pat suteikia galimybę Jums rodyti suasmenintą informaciją. Jei išjungsite šiuos slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

Statistiniai slapukai naudojami analizuojant svetainės lankomumo statistiką. Jie leidžia skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, kad galėtume išmatuoti svetainės efektyvumą ir ją tobulinti, siekdami ją padaryti kuo naudingesnę ir patogesnę lankytojams. Jie padeda mums sužinoti, kurie puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi, sužinoti, kaip lankytojai vaikšto per svetainės puslapius. Visa informacija, kurią renka šie slapukai, yra anoniminė, nes saugomi tik visų lankytojų bendri rodikliai.

Slapuko pavadinimas

Funkcija

Galiojimo laikas

Slapukas nesaugomas, jeigu nesutinkate

_dc_gtm_UA-#

_ga

_gat

_gid

collect

__utma

__utmb

__utmz

__utmc

__utmt

Išsaugo paslaugų užklausų skaičių.

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

24 val.

24 mėn

24 val

24 val

Iki sesijos pabaigos

2 metai

30 min.

Pusė metų

Galioja, kol neišjungiama naršyklė

Galioja, kol neišjungiama naršyklė

Registruoja unikalų ID apsilankymo sesijai. Tai leidžia rinkti duomenis apie lankytojų elgesį svetainėje dėl statistinių tikslų.

Naudojamas „Google Analytics“ užklausoms paspartinti.

Registruoja unikalų ID apsilankymo sesijai. Tai leidžia rinkti duomenis apie lankytojų elgesį svetainėje dėl statistinių tikslų.

„Google Analytics" statistikos sistemos dalis, saugo duomenis apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose.

„Google Analytics" statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t.

Reklaminius slapukus nustato trečiosios šalys, pvz., YouTube.com. Jos stebi jūsų elgesį su jų tiekiamu turiniu, pvz., peržiūrint vaizdo įrašus. Jei išjungsite šiuos slapukus, svetainėje negalėsite žiūrėti jų teikiamo turinio, pvz., YouTube.com vaizdo įrašų. Slapukų teikėjas gali naudoti šiuos slapukus, kad sektų jūsų pomėgius ir pagal juos Jums parinktų panašų turinį kitose svetainėse.

Slapuko pavadinimas

Funkcija

Galiojimo laikas

Slapukas nesaugomas, jeigu nesutinkate

_fbp

fr

tr

Padeda parinkti ir pasiūlyti tikslinę reklamą vartotojui. Naudojamas atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

Taip

Taip

Taip

3 mėn.

3 mėn.

Iki sesijos pabaigos

Padeda rodyti kuo tikslesnę reklamą vartotojui. Naudojamas unikalus ID.

„Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas slapukas, kurį naudojant siekiama optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

13. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. Tais atvejais, kai yra naudojami Google bei Facebook slapukai, duomenys yra perduodami į Jungtines Amerikos Valstijas, kurios Europos Sąjungos Komisijos sprendimu nėra pripažintos kaip šalys užtikrinančios tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį. Šiuo metu tokį perdavimą grindžiame Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis (bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. c p.), su jomis galite susipažinti čia: https://support.google.com/publisherpolicies/answer/10437486?hl=en-GB; https://www.facebook.com/help/566994660333381.

14. Atidarant interneto svetainė ir iššokančiame lange paspaudus „Sutinku“, sutinkate, kad būtų išsaugoti Jūsų pasirinkti slapukai Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Paspaudus „Sutrinku su visais“, be atskiro pasirinkimo sutinkate, kad būtų išsaugoti visi statistiniai ir reklaminiai slapukai.

15. Jūs bet kada turite teisę atšaukti savo sutikimą, duotą apsilankius interneto svetainėje ir iššokančiame langa apie slapukų naudojimą pasirinkus „Sutinku“, „Sutikti su visais“. Dauguma naršyklių Jums leidžia kontroliuoti slapukus keičiant naudotojo parinktis savo nustatymuose. Jei pageidaujate atšaukti sutikimą dėl slapukų naudojimo, savo naršyklę galite nustatyti taip, kad ji atmestų visus slapukus arba įspėtų, kai gaunamas slapukas. Jei norite slapukus pašalinti iš savo įrenginio, skirtingose tinklo naršyklėse būna pagalbos puslapiai su informacija, kaip ištrinti slapukus. Naudodamiesi keliomis naršyklėmis, nepamirškite slapukų pašalinti iš visų jų. Papildomos informacijos apie tai, kaip pakeisti slapukų parinkčių nustatymus dažniausiai naudojamose naršyklėse rasite čia:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies                     
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en                                                                                                    Safari - https://support.apple.com/et-ee/guide/safari/sfri11471/mac
iOS - https://support.apple.com/en-us/HT201265

 

Atkreipiame dėmesį, kad atsisakius slapukų, galbūt negalėsite pasiekti tam tikrų mūsų interneto svetainės sričių ar funkcijų.                                                                                  

16. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

17. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

3 SKYRIUS. KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

18. K. Geco prekybos įmonė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
Bendrovė tvarko interneto svetainės asmens duomenis šiais pagrindais:

19. Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;

20. Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą);

21. Vykdydami vaizdo stebėjimą Viešbutyje bei jo teritorijoje ir užtikrindami turto bei asmenų saugumą;

22. Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

23. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

© 2024 K. Geco prekybos įmonė „Vandenis“. Sprendimas wowmoon.

Restorano Vandenis logotipas

Mūsų durys ir širdys atvertos - laukiame visų atvykstant.

Naujienlaiškis

Birutės al. 47, 00135 Palanga, Lietuva

Mus rasite

+370 613 55551

Restoranas

Staliukų rezervacija

Muzikos klubas

+370 620 33998

2 SKYRIUS. INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

7. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atskirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

8. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

9. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

10. Šioje svetainėje naudojami Facebook slapukai, plačiau su Facebook informacija apie slapukus galima susipažinti https://www.facebook.com/policies/cookies.

11. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

12. Internetinėje svetainėje http://www.vandenis.lt/ naudojami šie slapukai:

Būtini slapukai reikalingi, kad svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis jos bent minimaliomis funkcijomis: ją naršyti, sutikti ar nesutikti su slapukų naudojimu. Šie slapukai negali būti išjungti.

4 SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

24. Bendrovė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz: Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ir pan. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų laisva valia išreikštas sutikimas, duomenų tvarkymui);

25. Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

26. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 1. Elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis;

 2. Elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją.

 3. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje.

27. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje:                                               

https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads.

5 SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ

28. Siekdami užtikrinti Restorano, mūsų svečių, darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes savo Restorano patalpose ir teritorijoje vykdome vaizdo stebėjimą.

29. Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių Svečių duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu. Mūsų vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).

30. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Svečiai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.

31. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose Svečiai tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos(persirengimo, poilsio, tualeto kambariai ir pan.)

32. Vaizdo stebėjimo metu surinkti Svečių asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos.

6 SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS

33. Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis teikdami Jums kitas paslaugas, pvz. priimdami ir vykdydami Jūsų rezervacijas, vykdydami mūsų siūlomų paslaugų įsipareigojimus, išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už paslaugas. Paprastai tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas paslaugų suteikimo sutarties pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles.

34. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

7 SKYRIUS. KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

35. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

36. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 1. Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

 2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

 3. Jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Svečių, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Svečio padarytus pažeidimus;

 4. Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais.

Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

8 SKYRIUS. KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS?

37. Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

38. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.

39. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

40. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

41. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų svečių, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. 

Savoka

Aprašymas

Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymas

Duomenų subjektas

Duomenų valdytojas

Duomenų tvarkytojas

Trečioji šalis

Valdžios institucija ar įstaiga

Faktinis viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjas

Interesantas

Telefoninio pokalbio įrašas

Pokalbis

Asmens duomenų saugumo pažeidimas

Įmonės registratūros administratorių, restorano administratorių, padavėjų, ir interesantų vardas ir pavardė, balsas, pokalbio įrašas, telefoninio pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas, telefono ryšio numeris, į kurį skambinama ir iš kurio skambinama;

bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

faktinis  viešųjų elektorinių ryšių paslaugų gavėjas;

Įmonė;

fizinis ar juridinis asmuo, kuris Įmonės vardu tvarko Asmens duomenis;

fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, įmonės ir viešosios įstaigos, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą arba teikiančios asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar vykdančios kitas viešąsias funkcijas;

fizinis asmuo, asmeniniams ar verslo tikslams naudojantis viešąsias elektroninių ryšių paslaugas. Šis asmuo nebūtinai turi būti šių paslaugų abonentas;

fizinis asmuo, skambinantis telefonu Įmonės registratūros administratoriui, restorano administratoriui, padavėjams, SPA centro administratoriams, jiems darbo tikslais suteiktais Įmonės telefono numeriais;

Įmonės registratūros administratorių, restorano administratorių, padavėjų, ir interesantų telefoninių pokalbių, vykstančių nurodytoms pareigybėms Įmonės darbo tikslais suteiktais telefono numeriais, garso įrašas;

Įmonės registratūros administratorių, restorano administratorių, padavėjų, ir interesantų pokalbis, vykstantis telefonu, suteiktu darbo tikslais;

saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

4. Nuorodos į punktus, priedus bei kitas nuostatas yra nuorodos į Tvarkos punktus, priedus bei nuostatas.

5. Punktų ir kitų nuostatų pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Tvarkos interpretavimui.

6. Ši Tvarka yra privaloma visiems Įmonės darbuotojams.

2 SKYRIUS. POKALBIŲ ĮRAŠYMO TIKSLAS, TEISINIS PAGRINDAS IR APIMTIS

7. Pokalbiai įrašomi ir Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti Įmonės aptarnavimo telefonu kokybę ir interesantų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumą.

8. Pokalbių įrašymo ir Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – duomenų subjekto sutikimas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas; Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 1 dalis).

 • Duomenų subjekto (interesanto) sutikimas gaunamas prieš pradedant kiekvieno Pokalbio įrašą jį išreiškiant vienareikšmiškais veiksmais (Pokalbio tęsimu), kad jo duomenys būtų tvarkomi Pokalbio metu nurodytais tikslais.

 • Įmonės registratūros administratoriaus, restorano administratoriaus, padavėjo, SPA centro administratoriaus sutikimas (Tvarkos 1 priedas) gaunamas raštu prieš pradedant vykdyti telefoninių pokalbių įrašymą arba pirmąją darbuotojo darbo dieną, arba pirmąją darbo dieną po darbuotojo atostogų, nedarbingumo laikotarpio, jei pokalbių įrašymas buvo pradėtas vykdyti šiuo laikotarpiu.

9. Įrašomi tik darbo tikslais Įmonės registratūros administratoriui, restorano administratoriui, padavėjui, SPA centro administratoriui suteiktais telefonų numeriais vykdomi tiek išeinantys, tiek įeinantys Pokalbiai.

10. Asmens duomenys negali būtų tvarkomi kitais, nesuderinamais su nustatytais šioje Tvarkoje, tikslais. Tikslų suderinamumas sprendžiamas atliekant tikslų suderinamumo testą, kurio metu turi būti atsižvelgta į:

11. visas sąsajas tarp tikslų, kuriais asmens duomenys buvo surinkti, ir numatomo tolesnio duomenų tvarkymo tikslų;

12. aplinkybes, kuriomis asmens duomenys buvo surinkti, visų pirma susijusias su duomenų subjektų ir Įmonės tarpusavio santykiu;

13. Asmens duomenų pobūdį, visų pirma ar tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys pagal Reglamento 9 straipsnį, ar tvarkomi Asmens duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas pagal Reglamento 10 straipsnį, kurie gali būti nurodyti Pokalbio metu;

14. numatomo tolesnio Asmens duomenų tvarkymo galimas pasekmes duomenų subjektams;

15. tinkamų apsaugos priemonių, kurios gali apimti šifravimą ar pseudonimų suteikimą, buvimą.

16. Pokalbių įrašymo ir Asmens duomenų tvarkymo tikslai gali būti keičiami tik pakeitus šią Tvarką.

9 SKYRIUS. JŪSŲ TEISĖS

42. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

43. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:

 1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu manager@vandenis.lt;

44. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.

 1. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu manager@vandenis.lt.

45. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 1. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu manager@vandenis.lt.

46. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):

 1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu manager@vandenis.lt.

47. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

 1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu manager@vandenis.lt.

10 SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

49. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.

50. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

51. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

52. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

53. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

54. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu duomenuapsauga@palangahotel.lt.

55. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2018 m. gegužės 25 d.

TELEFONINIŲ POKALBIŲ ĮRAŠYMO IR POKALBIŲ ĮRAŠŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

1 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Telefoninių pokalbių įrašymo ir pokalbių įrašų tvarkymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato K. Geco prekybos įmonės (toliau – Įmonė) telefoninių pokalbių įrašymo, įrašų naudojimo, saugojimo, naikinimo tvarką, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

2. Telefoniniai pokalbiai įrašomi ir pokalbių garso įrašai tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir šia Tvarka.

3. Sąvokos

3 SKYRIUS. POKALBIŲ ĮRAŠŲ IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

17. Pokalbių įrašai ir Asmens duomenys saugomi 2 savaites, suėjus šiam terminui Pokalbių įrašai ir Asmens duomenys automatiškai sunaikinami.

18. Pokalbių įrašymui ir Asmens duomenų tvarkymui Įmonė pasitelkia Duomenų tvarkytoją – Telia Lietuva, AB. Įmonės ir Duomenų tvarkytojo santykiai reglamentuoti standartinėmis Telia Lietuva, AB Duomenų tvarkymo sąlygomis[1].

19. Pokalbio įrašai ir Asmens duomenys trečiosioms šalims teikiami tik esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia šiam tikslui pasiekti, ir tik esant nors vienai iš Reglamento 6 straipsnio 1 dalyje teisėto tvarkymo sąlygaipagal trečiosios šalies prašymą. Gavus prašymą pateikti Pokalbio įrašą ar (ir) Asmens duomenis, vadovaujamasi Valstybinės domenų apsaugos inspekcijos parengtomis Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gairėmis[2].

20. Valdžios institucijų prašymai pateikti Pokalbių įrašus ar (ir) Asmens duomenis visada turi būti pateikiami raštu, būti pagrįsti, ir nesusiję su prašymu pateikti visus Įmonės tvarkomus Pokalbių įrašus ir Asmens duomenis.

21. Pokalbių įrašai ar (ir) Asmens duomenys Įmonės sprendimu gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais tik laikantis visų Reglamento 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų asmens duomenų tvarkymo principų.

4 SKYRIUS. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS ŽINOTI APIE POKALBIŲ ĮRAŠYMĄ IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ IR TEISĖS SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS ĮGYVENDINIMAS

22. Duomenų subjekto (interesanto) teisė žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą įgyvendinama šia tvarka:

 • Paskambinus Įmonės registratūros administratoriui, restorano administratoriui, padavėjui įmonės suteiktais telefonų numeriais, ar skambinant iš šių telefono numerių apie vykdomą Pokalbių įrašymą informuojama automatiniu atsakikliu:

  • pranešama, kad Pokalbis yra įrašomas;

  • nurodomas Pokalbio įrašymo tikslas, duomenų valdytojo pavadinimas, juridinio asmens kontaktiniai duomenys;

  • pažymima, kad jei Duomenų subjektas sutinka, kad jo Pokalbis nurodytu tikslu būtų įrašytas, palauktų, kol bus sujungtas ir tęstų Pokalbį;

  • suteikiama informacija apie alternatyvias galimybes kreiptis į Įmonę, jeigu nesutinka, kad Pokalbis būtų įrašytas ir tvarkomi jo Asmens duomenys;

  • nurodoma, kad su detalesne informacija apie jo Asmens duomenų tvarkymą galima susipažinti Įmonės interneto svetainėje arba ją gauti Pokalbio metu iš Įmonės darbuotojo.

23. Įmonės darbuotojai, kurių Pokalbių įrašai ir Asmens duomenys tvarkomi šioje Tvarkoje apibrėžtais tikslais, apie vykdomą Pokalbių įrašymą ir jo tikslą informuojami pasirašytinai ar kitu informavimo faktą įrodančiu būdu prieš pradedant vykdyti Pokalbių įrašymą arba pirmąją darbuotojo darbo dieną, arba pirmąją darbo dieną po darbuotojo atostogų, nedarbingumo laikotarpio, jei Pokalbių įrašymas buvo pradėtas vykdyti šiuo laikotarpiu, pateikiant Reglamento 13 straipsnyje nustatytą informaciją.

24. Duomenų subjektas, norėdamas susipažinti su Pokalbių įrašu ir Asmens duomenimis, turi Įmonei pateikti prašymą ir patvirtinti savo tapatybę. Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą patvirtina, ar su juo susijęs Pokalbio įrašas ir Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi, pateikia prašomą informaciją vadovaujantis Reglamento 15 straipsniu. Asmens duomenų kopijos teikimas Duomenų subjektui negali daryti neigiamo poveikio Įmonės darbuotojų teisėms ir laisvėms. Teikiant Pokalbio įrašo kopiją, vadovaujamasi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodine informacija[3].

25. Įgyvendinant Duomenų subjekto teises vadovaujamasi Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis Nr. 1, patvirtintomis K. Geco įmonės direktorės 2018-08-01 įsakymu Nr. AD-1 tiek, kiek jos nereglamentuotos šioje Tvarkoje.

5 SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI

26. Prieigą prie Pokalbių įrašų ir Asmens duomenų turi Įmonės vadovas ir jo įgaliotas asmuo.

27. Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis Nr. 1, patvirtintomis K. Geco įmonės direktorės 2018-08-01 įsakymu Nr. AD-1.

28. Duomenų tvarkytojas asmens duomenų saugumą užtikrina vadovaudamasis standartinėmis Telia Lietuva, AB Duomenų tvarkymo sąlygomis.

29. Įvykus Asmens duomenų saugumo pažeidimui, vadovaujamasi Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis Nr. 1, patvirtintomis K. Geco įmonės direktorės 2018-08-01 įsakymu Nr. AD-1.

6 SKYRIUS. ATSAKOMYBĖ

30. Įmonės registratūros administratorius, restorano administratorius, padavėjai, SPA centro administratorius ir darbuotojai, Įmonės paskirti tvarkyti asmens duomenis, arba darbuotojai, kurie eidami savo pareigas asmens duomenis sužino, privalo laikytis šios Tvarkos, asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir šioje Tvarkoje.

31. Šios Tvarkos 25 punkte nurodyti asmenys su šia Tvarka bei jos pakeitimais yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir įsipareigoja jos laikytis. Šios Tvarkos pažeidimai gali būti laikomi darbo pareigų pažeidimais, už kuriuos gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

7 SKYRIUS.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Ši Tvarka gali būti keičiama Įmonės vadovo įsakymu. Bet koks Tvarkos pakeitimas Įmonės darbuotojo atžvilgiu įsigalioja ir turi būti taikomas nuo to momento, kai apie tokį Tvarkos pakeitimą Įmonės darbuotojai supažindinami šioje Tvarkoje numatyta tvarka.

33. Ši Tvarka yra parengta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir taikomais Europos Sąjungos teisės aktais.

34. Jeigu kuri nors šios Tvarkos nuostata taps negalima ar prieštaraujančia taikytiniems įstatymams, arba dėl kurios nors priežasties taps dalinai arba visai negaliojančia, ji nedarys negaliojančiomis likusių Tvarkos nuostatų.

bottom of page